Fimpa spice

Projektinformation

FIMPASPICE.NU?

Kampanjen en initiativ från Bild & Reklam, där vi utan uppdragsgivare gjort vårt yttersta för mota drogen Spice framfart.
Redan i idé-stadiet tog vi in personer utifrån samhället som utan ”reklam-ögon” kunde bidra i den kreativa processen.
Resultat är att vi från lansering i sociala medier har nått 100.000-tals människor med budskapet.
Efter ett 40-tal redaktionella artiklar i rikspress tog mediakoncernen NTM-media sig an kampanjen som sitt CSR-projekt.
Med annonsering i deras 15-tal kanaler över hela Sverige har vi fått igång ett lokalt engagemang ute i landet.
Privatpersoner, skolor och organisationer sprider budskapet i sina kanaler, och får ut budskapet till ungdomarna.
Läs mer på kampanjsiten www.fimpaspice.nu