Ecpat

Projektinformation

ECPAT Sverige arbetar förebyggande med påverkansarbete, information och samarbeten för att motverka 
och stoppa kommersiell sexuell exploatering av barn – barnsexhandel. 
Målet är att motverka efterfrågan och slå mot lönsamheten.

Vi hjälper Ecpat bland annat med genomförande av ”Ett slag mot barnsexhandeln” – en golftävling till förmån för Ecpat
Stöd Ecpat du också!
www.ecpat.se

Projektinformation

Klient

Ecpat Sverige