Björkanderska Magasinet – Salen

Björkanderska Magasinet – Här finner ni Salen, som är en av Jodas lokaler.